ფულადი გზავნილები

რია

MBC ტარიფები NBG განაკვეთები
ვალუტა ყიდვა გაყიდვა
1 USD
1 EUR
ვალუტა
1 USD 2.8422
1 EUR 3.0701

ვალუტის კონვერტაცია

კერძო პირებისთვის
11
სატესტო
3
2
ორგანიზაციებისთვის
t
i
asdf
asdf