სიახლეები

ინფორმაცია აქციონერთა წლიური (მორიგი) საერთო კრების მოწვევის შესახებ

ინფორმაცია აქციონერთა წლიური (მორიგი) საერთო კრების მოწვევის შესახებ

2024-07-02

ინფორმაცია

სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი“-ს (ს/კ404967078) აქციონერთა მორიგი საერთო კრების მოწვევის შესახებ

 

• აქციონერთა მორიგი საერთო კრება მოწვეულია სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი“-ს მიერ;
• საზოგადოების საიდენტიფიკაციო კოდი - 404967078;
• საზოგადოების იურიდიული მისამართი:
საქართველო, თბილისი, ისნის რაიონი, ქეთევან
დედოფლის გამზირი, N68, სართული N1, საოფისე ფართი N2;
• კრების ჩატარების ადგილი, თარიღი და დრო: კრება ჩატარდება 2024 წლის 25 ივლისს, 18:00
საათზე, შემდეგ მისამართზე - საქართველო, თბილისი, კოტე აფხაზის ქუჩა #15 (სასტუმრო
Glarros Old Town);
• აქციონერთა სააღრიცხვო დღე: 2024 წლის 18 ივლისი (აქციონერთა მორიგ საერთო კრებაში
მონაწილეობის და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც სააღრიცხვო
დღეს ჩვეულებრივი აქციების მფლობელ აქციონერებად ირიცხებიან სს მიკროსაფინანსო
ორგანიზაცია „მიკრო ბიზნეს კაპიტალის“ აქციათა რეესტრის მწარმოებელ დამოუკიდებელ
რეგისტრატორთან - სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებულ
რეგისტრატორთან“).

სრულყოფილი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ბმულზე