პროდუქტები

SMS სერვისი

მიიღეთ ინფორმაცია სწრაფად და მარტივად, მოკლეტექსტური შეტყობინების საშუალებით!

SMS სერვისი მოგაწვდით შემდეგი სახის ინფორმაციას:

  • სესხზე ან/და საკრედიტო ბარათზე შემოსატანი თანხის შესახებ შეტყობინება;      
  • სესხზე ან/და საკრედიტო ბარათზე არსებული ვადაგადაცილების შესახებ შეტყობინება;     
  • მისოს სალაროდან ან დისტანციური არხების საშუალებით ნაღდი ფულის შეტანის შესახებ შეტყობინება; 
  • მისოს სალაროდან ნაღდი ფულის გატანის შესახებ შეტყობინება;  
  • მოზიდული სესხის სარგებლის შესახებ ინფორმაცია;
  • მოზიდული სესხის ხელშეკრულების ვადის გასვლის შესახებ შეტყობინება.

SMS სერვისი ავტომატურად გაცნობებთ "ემბისი"-ს ნებისმიერი სიახლის, აქციის ან სხვა ცვლილების შესახებ.

SMS სერვისის პირობები და ტარიფები