დირექტორატი

გიორგი ღვალაძე

გიორგი ღვალაძე

საკრედიტო დეპარტამენტის დირექტორი

გიორგის დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მინიჭებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკის განხრით. 2006 წელს მან მიიღო ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის (MBA) ხარისხი კავკასიის აკადემიურ ცენტრში (CAC). 2014 წლიდან იგი არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინჟინერინგის ფაკულტეტის დოქტორანტი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით.

გიორგის გააჩნია 14 წელზე მეტი მუშაობის გამოცდილება საბანკო სფეროში. მან თავისი კარიერა დაიწყო "ბანკ კონსტანტა"-ში 2005 წელს, როგორც დაკრედიტების ექსპერტმა, შემდგომ დაწინაურებულ იქნა ფილიალის მმართველის პოზიციაზე. ამის შემდეგ გიორგი ხელმძღვანელობდა "ბანკი კონსტანტა"-ს მინი და მინი-აგრო მიმართულების სამსახურს.

2013 წლიდან გიორგი არის "ემ ბი სი"-ს ერთ-ერთი პირველი თანამშრომელი, სადაც ის ხელმძღვანელობს საკრედიტო დეპარტამენტს.  
 

გიორგი ღვალაძე